Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fittings and small bore tubing systems (2 days)

Course information

Target group:

Alle som skal arbeide selvstendig med fittings og tubing-systemer.

Description:

Kurset er utviklet i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring – kurs i fittings og small bore systemer.
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.
Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.
Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.
 
Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy
 
Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere
 
Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting
 
Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Bergen Ekspertisesenter A/S 26 2018-06-22 2018-06-25 2018-06-25 Bergen NOK 7800,-
Bergen Ekspertisesenter A/S 34 2018-08-13 2018-08-20 2018-08-20 Bergen NOK 7800,-
Bergen Ekspertisesenter A/S 39 2018-09-21 2018-09-24 2018-09-24 Bergen NOK 7800,-
Bergen Ekspertisesenter A/S 45 2018-11-02 2018-11-05 2018-11-05 Bergen NOK 7800,-
Bergen Ekspertisesenter A/S 51 2018-12-14 2018-12-17 2018-12-17 Bergen NOK 7800,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses