Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte)

Course information

Target group:

Personer som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 2.3 om Løfteredskap Personer som ønsker fordypning om alle typer Løfteredskap utover innholdet i Sikker bruk av løfteredskap (LSI-002) Kontrollører og sakkyndige virksomheter innen løfteredskap Personer som trenger repetisjon og oppdatering av kunnskaper om løfteredskap

Description:

Kurset vil gi deg utvidede kunnskaper i tillegg til innholdet i kurs LSI-002, om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner.

Kurset er også godt egnet som repetisjon for kranførere og annet personell som tidligere har gjennomført opplæring innen løfteinnretninger og løfteredskap.

Innholdet i kurset omhandler valg, kontroll og sikker bruk av de mest vanlige løfteredskap i bygg- og anlegg, industri, sjøfart og offshore. 

Signaler og tegn, kommunikasjon og styring av last er sentrale emner i kurset.

Kurset forutsetter at det gjennomføres praktisk opplæring på arbeidsplassen i tillegg.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.