Oil and Gas
Back to the course catalogue

Wirelineoperasjoner

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over utstyret som inngår i wirelineoperasjoner og hvordan slike operasjoner utføres.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med wirelineoperasjoner
- Når wirelineoperasjoner utføres
- Stegene i en wirelineoperasjon
- Viktigheten av trykkontroll under wirelineoperasjoner
- Potensielle farer knyttet til wirelineoperasjoner
- Kompenserende tiltak for å redusere risiko
- Tiltak i tilfelle en nødsituasjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses