Oil and Gas
Back to the course catalogue

Matbehandling - Introduksjon til helse og hygiene

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i bransjens beste praksis i forhold til matsikkerhet, helse og hygiene.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Viktigheten av god helse og hygiene
- Viktigheten av trygg mat
- Eksempler på matbårne sykdommer
- Viktigheten av god personlig hygiene når du arbeider med mat
- Viktigheten av god praksis i forbindelse med matlaging
- «Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)» matstyringssystem og riktig oppbevaring av mat
- God temperaturkontroll

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.