Oil and Gas
Back to the course catalogue

International Ship and Port Security (ISPS)

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en grunnleggende innføring av ISPS-koden.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Kravene stilt I ISPS-koden
- Felles maritime sikkerhetstrusler
- Viktigheten av planer for å sikre havner
- Trusselnivået og skipssikkerhetsplaner
- Tiltak i tilfelle en nødssituasjon
- Hvordan utvikle og opprettholde tiltak for kontroll av tilgang til havnen
- Hvordan implementere effektive søkemekanismer og sikkerhetskontroller

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.