Oil and Gas
Back to the course catalogue

Bruk og lagring av trykkbeholdere (trykksatt sylinder)

Course information

Target group:

Nyansatte i olje- og gassindustrien

Description:

Hensikten med kurset er å forklare bruk og lagring av trykkbeholdere samt tilhørende risiko.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med en trykkbeholder
- Bruken av trykkbeholdere i olje- og gassindustrien
- Potensielle farer ved bruk av trykkflasker
- Risikoreduserende tiltak ved bruk av trykkflasker
- Riktig metode for lagring

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.