Oil and Gas
Back to the course catalogue

Livreddende førstehjelp

Course information

Target group:

Alle ansatte.

Description:

Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp. Etter fullført kurs skal bruker føle seg trygg nok på sine kunnskaper til å kunne gripe inn i en ulykkessituasjon.

 

Kursinnhold

- Introduksjon
- Livreddende førstehjelp
- Å ringe etter hjelp
- Den viktige undersøkelsen
- Hjerneslag
- Hjerte- og lungeredning
- Hjertesykdommer
- Indre og ytre blødninger
- Brannskader

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.