Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til HMS

Course information

Target group:

Alle ansatte.

Description:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver virksomhet. Det finnes en rekke lover, forskrifter og veiledninger som stiller krav til HMS på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø – og sørge for tilstrekkelig opplæring. “Introduksjon til HMS” gir deg tilstrekkelig og nødvendig kunnskap til å håndtere HMS-utfordringene i ditt daglige arbeid.

Kurset er delt opp i 4 temabolker av ulik lengde:

Introduksjon til HMS – varighet ca. 35 min.
Helse – varighet ca. 55 min.
Miljø – varighet ca. 15 min.
Sikkerhet – varighet ca. 25 min.

Du kan ta temaene i den rekkefølgen du ønsker. Når du lukker kursvinduet, fortsetter kurset der du slapp neste gang du begynner. Når alle temaene er gjennomført, starter du den avsluttende testen for å få hele kurset fullført og godkjent.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.