Oil and Gas
Back to the course catalogue

Åndedrettsvern

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere ulike typer åndedrettsvern og forklare hvordan disse brukes på arbeidsplassen.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med åndedrettsvern
- Lover og forskrifter som gjelder bruk av åndedrettsvern
- Ulike typer åndedrettsvern som vanligvis brukes i olje- og gassindustrien
- Krav til at åndedrettsvern skal passe til ansiktet
- Betydningen av filtre ved bruk av åndedrettsvern
- Hvordan du velger riktig åndedrettsvern
- Viktige faktorer man bør vurdere ved bruk av åndedrettsvern
- Korrekt vedlikehold
- Rengjøring og oppbevaring av åndedrettsvern

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.