Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til førstehjelp

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gjøre personell i stand til å gi førstehjelp til en skade som inntreffer på arbeidsplassen eller et akutt tilfelle av alvorlig sykdom inntil kvalifisert medisinsk assistanse ankommer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Gjennomføre vurdering av skade
- Utføre hjerte-lungeredning (HLR)
- Utføre hjertekompresjoner på en voksen
- Utføre munn-til-munn
- Legge person i stabilt sideleie
- Behandle blødende skader
- Vite hva du skal gjøre i tilfelle mistanke om skjelettskader
- Vite hva du skal gjøre i tilfelle mistanke om ryggskade
- Vite hva du skal gjøre i tilfelle anafylaktisk sjokk
- Tiltak ved sjokk
- Tiltak ved kvelning
- Vite hvordan behandle øyeskade
- Vite hvordan behandle forgifning
- Vite hvordan behandle brannskader og forbrenninger
- Vite hva du skal gjøre ved mistanke om hjerteinfarkt
- Innholdet i et vanlig førstehjelpsskrin

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.