Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikkert arbeid: Kjemikalier

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å forklare industriens beste praksis for arbeid med kjemikalier.

 

Kursinnhold:
- Lover og forskrifter
- Styring av kjemikaliebruk
- Klassifisering, faresymboler, merking og sikkerhetsdatablad
- Kjemisk eksponering og grenseverdier
- Risikostyring og tiltak
- Lagring, håndtering og kast av farlige stoffer
- Førstehjelp

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.