Oil and Gas
Back to the course catalogue

Håndtering og lagring av farlige stoffer

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over de kravene som gjelder for håndtering og lagring av farlige stoffer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Gjeldende lover og regler for håndtering og lagring av farlige stoffer
- De helsemessige effektene av å jobbe med helsefarlige stoffer og hvordan disse kan bli tatt opp i kroppen
- Bruk av sikkerhetsdatablad, merking og analyser i henhold til gjeldende forskrifter
- Systemet for merking og kjenne standardsymboler
- Riktig bruk av personlig verneutstyr
- Krav til oppbevaring, håndtering og fjerning av farlige stoffer
- Tiltak for håndtering av farlige stoffer
- Håndtering av farlige stoffer i tilfelle søl
- Loggføring og rapportering i henhold til gjeldende forskrifter

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.