Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende ISPS

Course information

Target group:

Alle som arbeider eller ferdes på havner eller havneanlegg med ISPS-områder.

Description:

Generell informasjon om ISPS og regler som gjelder for havner og havneanlegg.

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt trusler forbundet med havneanlegg. Bestått kurs gir som regel adgangstillatelse til ISPS-områder på havneanlegg.

 

Kursinnhold

- Introduksjon

- Regelverk

- Roller og ansvar

- Ulike typer trusler

- Sikringsnivåer

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.