Mintra Group acquires Atlas knowledge
Grunnleggende regelverksforståelse
Nye FSE kurs gir mer effektiv opplæring
Kurs i Risikoforståelse gir grunnleggende forståelse av risiko
Kurs for støyeksponert personell
Lesson Learned - deling av læring fra uønskede hendelser på tvers av olje og gassindustrien