Velkommen til Miljødirektoratets kompetanseportal

Kontakt kursadministrator i Miljødirektoratet for å motta brukernavn og passord. 

 

Support

For teknisk support ta kontakt med Trainingportal Support på e-post support@mintragroup.com 

LOG IN
Please type your username and password to login.
Type in your e-mail address or username and we will send you an e-mail containing password change link to the e-mail address registered.