Renewables

Course catalogue

hits
87
Course code: TOS-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 1750,-

Kurset gir opplæring i hjerte- og lungeredning med godkjent utstyr. Kurset er lagt opp med fokus på praktiske øvelser og tett faglig veiledning.

Kurset avholdes i Stavanger.

Course code: KIS-020
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3170,-

Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk unngås.


Kursinnhold
- Hvorfor opplæring
- Ulykker som har hendt
- Kort innføring i lover og forskrifter


- Gjennomgang av stillastyper som:
- Fasadestillas
- Rullestillas
- Håndverkerstillas

 

Kurset avholdes bedriftsinternt over hele landet.

Course code: LAN-001
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 1900,-

Grunnleggende innføring i fallsikring med evakuering. Opplæring i redning i henhold til Norsk olje og gass retningslinje nr 113, SFS fagplan, fagplan fra samarbeid for sikkerhet samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524. Det er lagt opp til gode praktiske øvelser tilpasset miljøet deltageren arbeider i. Kurset holdes på LRA kurssenter eller hos kunde.

Kursinnhold:

- Lover og regler
- Fallenergi
- Brukerkontroll og Vedlikehold
- Verktøysikring
- Evakueringsutstyr
- Evakuering fra lift
- Avlastningsstropper/Hengetraume
- Horisontale og vertikale sikringssystemer
- Utstyrsbegrensninger
- Bruksanvisninger
- Fallsikringsutstyr
- Forankringsordninger
- Sikker og korrekt bruk
- Fallredning/kameratredning
- Risikovurdering

Course code: LSI-003
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 990,-
Course code: APP-004
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: Polish
Price: NOK 650,-

Section 7 of the “Safety Regulations for Work and Operation of Electrical Equipment and Installations” (FSE) sets requirements for yearly FSE training for relevant personnel. This e-learning course takes you through the requirements of the regulations and gives you training and instruction in FSE. The course focuses on safety for work on high voltage installations.

 

Course code: LAN-005
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 5500,-

Kurset vil gi deltagerne kunnskap og praktiske ferdigheter om redning av personell i fallsikringsutstyr og personell som jobber i konstruksjoner, i høyden, tanker, trange rom samt trening i behandling av personer som er skadd i et slikt miljø. Kurset følger samarbeid for sikkerhet sin fagplan.

 

Kursinnhold:
- Lover og regler
- Risikoanalyse av planlagte fallsikringsjobber
- Utstyrskjennskap ( Tripod, tautaljer, fallblokk med vinsj etc)
- Hengetraume
- Belastningslære og farer ved redningsarbeid
- Fallredning (redning av forulykket personell i sele)
- Heising og firing av båre
- Redning fra tanker og trange rom
- Kontroll og vedlikehold av utstyr

Course code: FS-005
Course type: Classroom course
Duration: 3,5 hrs.
Language: English / Norwegian
Price: From NOK 490,-

A practical course where participants receive specific first aid training in relation to current injuries, learn practical Heart Lung Rescue (CPR) and introduction to Heart start.


The course contains these topics:

● Experience Exchange / Discussion / Reflection

● Consequences of power throughput and arc damage

● Appearance at the scene of injury

● Fall injuries

● Electrical damage

● Arc damage

● Burns

● Heart-Lung Rescue (CPR) theory and practice

● The most common acute diseases

● Stress reactions (reactions when crisis situations occur)

The course meets the authorities' requirements for first aid training. There should be no more than 12 months between each course cf. Section 7 of the FSE and Norwegian First Aid Council.

Hits per page