Renewables
Back to the course catalogue

G1: Mobilkran - Modul 2.4 og 3.4

Course information

Target group:

Personell som skal benytte mobilkran.

Description:

The course is only available in Norwegian

 

Etter å ha gjennomført og bestått teorimodul 1.1 (8 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.4 (32 timer) og 3.4 (16 timer). Dette skal gi førerne en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for mobilkraner.

 

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av mobilkran samt god innsikt i prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G1 mobilkran, G8 lastebilkran, G20 hydraulisk kran, C1/C2 teleskoptruck og lift.

 

Innhold
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold

Etter praktisk grunnopplæring, skal det gjenomføres mengdetrening etter modul 4.4.

- Bedriftsinternt 160 timer
- Opplæringsvirksomhet 80 timer

Course classes Total hits: 3

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 6 2023-02-06 2023-02-06 09:00 2023-02-10 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 35750,-
Kis kompetanse AS 17 2023-04-24 2023-04-24 09:00 2023-04-28 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 35750,-
Kis kompetanse AS 25 2023-06-19 2023-06-19 09:00 2023-06-23 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 35750,-
Total hits: 3

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no