Oil and Gas
Back to the course catalogue

Krisepsykologi i stress, ulykkes- og katastrofesituasjoner

Course information

Target group:

Ledere med personalansvar eller personer innenfor HR/HMS.

Description:

Kurset skal gi ledere en større forståelse for hvordan psykososiale faktorer påvirker de selv og ansatte før, under og etter kriser. Deltakeren skal få en dypere forståelse for risikofaktorer for å utvikle vansker i forbindelser med traumatiske opplevelser og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen for senskader. Deltakeren skal få inngående kunnskaper om stress påvirker mennesker og hvordan stress kan mestres, både i hverdagen og under truende hendelser.


Kursinnhold
- Stress
- Stressmestring
- Krisepsykologi
- Personalomsorg
- Psykologisk førstehjelp

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.