Oil and Gas
Back to the course catalogue

Beredskapsledelse 2. linje - grunnkurs

Course information

Target group:

Personell som skal delta i 2. linje beredskapsarbeid i egen organisasjon.

Description:

Opplæring og trening i å håndtere krisesituasjoner for 2. linje personell. Opplæringen baserer seg på proaktiv ledelse. Kurset anbefales for personell som skal delta i 2. linje beredskapsarbeid i egen organisasjon.

 

Innhold

- Prinsipper, begreper, aksjoner og tiltak i en beredskapssituasjon
- Organisering av beredskap
- Proaktiv ledelse som arbeidsmetode
- Myndigheter, redningstjenesten og øvrige støtteapparat
- Samvirke – ansvar og roller
- Opptreden i beredskapsrom – praktisk trening

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.