Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sjøtransport av farlig gods

Course information

Target group:

Personell som håndterer farlig gods for sjøtransport.

Description:

Opplæring for alt personell som håndterer farlig gods for sjøtransport.

Norske myndigheter og internasjonale instanser stiller krav til "generell bevissthets/familiariserings opplæring" hos personell som er involvert i sjøtransport av farlig gods. Hensikten med kurset er å oppfylle dette kravet til opplæring for denne målgruppen.

 

Kursinnhold
Kursets innhold er som spesifisert i IMDG koden avsnitt 1.3.1.2.1:

- fareklassene

- pakking
- merking og faresedler
- fareplakater
- stuing og segregering
- dokumentasjon
- nødprosedyrer

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.