Oil and Gas
Back to the course catalogue

Utslipp til luft (diffuse utslipp)

Course information

Target group:

Alt personell

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål knyttet til utslipp til luft og hvordan konsekvensene av slike utslipp kan minimeres.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Identifisere kilder og kjenne sammensetning av utslipp til luft
- Beskrive de miljømessige konsekvensene knyttet til utslipp til luft
- Beskrive regulatoriske kontroller knyttet til utslipp til luft
- Vite kravene knyttet til tillatelse, overvåking og rapportering  av utslipp til luft
- Forklare hvordan selskaper kan håndtere sine utslipp til luft for å minimere miljøpåvirkningen
- Beskrive daglige tiltak som alt personell kan gjøre for å redusere utslipp til luft

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.