Oil and Gas
Back to the course catalogue

Microsoft PowerPoint 2003, grunnleggende - norsk versjon

Course information

Target group:

Ansatte som bruker PowerPoint 2003 og ønsker å lære mer om hvilke muligheter som finnes i programmet.

Description:

Dette kurset gjør deg i stand til å lage flotte presentasjoner som kommuniserer med mottakeren.
Kurset legger vekt på målet med presentasjonen, utformingen og lesbarheten, slik at publikum får
et godt utbytte av den.
Basisfunksjoner som utforming, formatering og framvisning av presentasjoner blir gjennomgått.
Ofte virker bilder, illustrasjoner og diagram mer klargjørende enn bare tekst.
Du kan velge mellom en rekke utklipp, videoer og lyder. Tegneverktøyene kan brukes til å lage
egne objekter, som for eksempel logoer. Animasjonsskjemaene gjør det svært enkelt å
animere tekst.


Kursinnhold 
- Bli kjent med PowerPoint
- Utforming
- Tekst
- Bilder og objekter
- Utskrift
- Lysbildeframvisning

Kurset dekker pensumet for Datakortets modul 6 - Presentasjon.
Multimediautgave av kurset, der lærestoffet blir presentert ved hjelp av videoer med tekst og lyd.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.