Oil and Gas
Back to the course catalogue

Microsoft PowerPoint 2007 - videregående

Course information

Target group:

Ansatte som er kjent med grunnleggende funksjonalitet i PowerPoint og som ønsker å lære mer om hvilke muligheter som finnes i programmet.

Description:

Kurset tar for seg mer avanserte funksjoner i PowerPoint. Du får en grundig innføring i utformingsprosessen, da god planlegging er viktig for å oppnå målet med presentasjonen.

 

Bilder, objekter og diagram kan settes inn, tilpasses og formateres, slik at de passer til budskapet. For å beskrive prosesser kan du bruke flytskjema og SmartArt-grafikk.

 

PowerPoint inneholder muligheter for animasjon av tekst og objekter, samt innsetting av video og lyd. For enklere navigering i presentasjonen, kan du sette inn hyperkoblinger og handlingsknapper, eller lage tilpassede framvisninger.

 

Innhold
Kurset inneholder følgende emner:
- Planlegging
- Lysbilder
- Bilder og objekter
- Diagram
- Prosessdiagram
- Multimedia
- Framvisning

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.