Oil and Gas
Back to the course catalogue

Ventilteknikk - Interaktivt introduksjonskurs - norsk versjon

Course information

Target group:

-Primærmålgruppe: Mekanisk personell, prosess tekniker -Sekundærmålgruppe: Personell som kommer i kontakt med ventiler. F.eks. innkjøper, anleggsdesigner, planlegger etc.

Description:

Hensikten med e-læringsprogrammet er å gi målgruppen grunnleggende forståelse for de mest vanlige ventiltypers konstruksjon og tetningsmåte samt operasjonelle hensyn.

 

Kurset inneholder avanserte 3D-visualiseringer av de forskjellige ventiltypenes konstruksjon og virkemåte.

 

Kursinnhold

- Verktøy for å heve, verifisere og repetere kompetanse

- Workshops og Sikker Jobb-analyse

- Planlagt nedstenging og lekkasjefri oppstart

- Jobbstøtteverktøy

- Optimalisering av anlegg

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.