Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til drivstoffsystemer

Course information

Target group:

Lærlinger i olje- og gassindustrien

Description:

Hensikten med kurset er å gi en introduksjon til drivstoffsystemer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Gjeldende krav til drivstoffsystemer
- Dieselsystemer
- Vann- og kondensfjerning i dieselsystemer
- Dieselfiltersystemer
- Gassystemer
- Bruken av hydratinhibitor
- Kondensatfjerning
- Gassvarmere
- Gassfiltre
- Høytrykks- (HP) og lavtrykksystem (LP)

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.