Oil and Gas
Back to the course catalogue

Brønnproduksjon, teknologi

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over den vanligste teknologien som brukes i forbindelse med utvinning av olje og gass.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
Hvordan hydrokarboner utvinnes fra reservoarer
Hvordan vanninjeksjon kan stimulere til økt produksjon fra brønner
Ulike metoder for økt brønnproduksjon
Ulike typer stempelpumper
Når brønnoverhalinger kan være nødvendig
Syrefrakturering
Hydraulisk oppsprekking
Hvordan rengjøre brønnperforeringer
Hvordan bruke kveilerør (coiled tubing)

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.