Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til gassturbiner

Course information

Target group:

All relevant personnel

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere tematet «Gasssturbiner» og hvordan de er utformet og hvordan de driftes.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Gassturbiner og deres formål -
- Hvordan gassturbiner er utformet og hvordan de driftes
- Gassturbingeneratorer
- Gasskompressorer i prosesslinjen

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.