Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC)

Course information

Target group:

Lærlinger i olje- og gassindustrien og vedlikeholdspersonell

Description:

Hensikten med kurset er å introdusere temaet «Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC)».


 
Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hvordan oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC) systemet fungerer
- Hva omfatter et HVAC-system
- Komponentene i et HVAC-system
- Prøvetaking av vann og luft

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.