Oil and Gas
Back to the course catalogue

Trykkluft

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å oppmuntre til sikker bruk av trykkluft og beskrive potensielle farer knyttet til arbeid med trykkluft samt hvordan man kan minimere risikoen for at slike hendelser inntreffer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva menes med trykkluft
- Hvordan brukes trykkluft vanligvis
- Eksempler på risiko forbundet med bruk av trykkluft
- Ulike typer og størrelser av kompressorer
- Hvordan en typisk kompressor fungerer
- Viktigheten av å kontrollere trykkluftkvaliteten gjennom kjøling, tørking og filtrering
- Ulike typer beskyttelsessystemer som kan være på plass

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.