Oil and Gas
Back to the course catalogue

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere på norske skip - engelsk versjon

Course information

Target group:

Arbeidstakere på norske skip.

Description:

Kursdeltagerne skal etter gjennomført kurs kunne hvilke lover og regler som gjelder i forbindelse med arbeid, sikkerhet og helse (ASH) arbeidet om bord og hvordan disse kan settes ut i livet i praksis.

 

Kurset dekker emner som skal gjennomgås for å møte Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip.

Etter å ha fullført kurset skal kursdeltagerne ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger til arbeid, sikkerhet og helse.

Kurspakken inneholder et kompendium med oversiktlige emnelister og relevante henvisninger.

 

Kurset er delt opp i 4 studiemoduler. Kursinformasjon, kurskompendiet, emneoversikt for de 4 studiemodulene, samt spørsmålene for de 4 casene som skal besvares finner du under mappen ”støttemateriell”.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.