Oil and Gas
Back to the course catalogue

Utstyr for prosessering av hydrokarboner

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en teoretisk innføring i systemer og utstyr som brukes i forbindelse med prosessering av hydrokarboner. Kurset består av fire moduler; «Kompresjonssystemer», «Sikkerhet og kontrollsystemer», «Hovedsystemer» og «Hjelpesystemer».

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- De ulike kompressortypene
- Hvordan kompressorer er designet
- De ulike kontrollsystemene for kompressorer
- De ulike hjelpesystemene knyttet til kompressorsystemer
- Hvordan årsak og virkningsdiagrammer gir alarm og nedstengningsinformasjon
- Trykkontroll og de sikkerhetstiltak som er gitt for å forhindre overtrykk
- Temperaturkontroll og de sikkerhetstiltak som er gitt for å hindre varmeskader
- Strømningskontroll og tiltak for sikker drift
- Nivåkontroll og tiltak for sikker drift
- Oppbygging og drift av gassturbiner
- Oppbygging og drift av dieselmotorer
- Oppbygging og drift av hydrauliske systemer
- Oppbygging og drift av elektriske motorer
- Ulike typer pumper
- Oppbygging av en varmeveksler

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.