Oil and Gas
Back to the course catalogue

Internet Explorer 7 / MS Outlook 2003, grunnleggende - norsk versjon

Course information

Target group:

Alle ansatte som bruker Internet Explorer 7 og MS Outlook 2003 og ønsker å lære mer om hvilke muligheter som finnes.

Description:

Etter den første delen av dette kurset skal du kjenne til grunnleggende begreper og sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av Internett. Du skal også kunne utføre grunnleggende søk på World Wide Web ved å bruke nettleseren Internet Explorer og tilgjengelige søkeverktøy, legge til favoritter, skrive ut websider og søkeresultater, samt fylle ut webbaserte bestillingsskjemaer.

 

Etter den andre delen skal du kjenne til grunnleggende begreper og sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av elektronisk post. Du skal også kunne bruke e-postprogrammet Outlook for å sende og motta meldinger, sette inn et filvedlegg i en melding, samt organisere meldinger og mapper.

 

Kursinnhold
- Bli kjent med Internet Explorer
- Navigering
- Søking etter informasjon
- Bli kjent med Outlook
- Sending av meldinger
- Adresseboka
- Organisering av meldinger

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.