Oil and Gas
Back to the course catalogue

Microsoft Excel 2003, videregående - norsk versjon

Course information

Target group:

Ansatte som er kjent med grunnleggende funksjonalitet i Excel 2003 og som ønsker å lære mer om hvilke muligheter som finnes i programmet.

Description:

Dette kurset tar for seg mer avanserte verktøy og funksjoner i Excel. Diagram og pivottabeller kan brukes for å trekke ut og vise data på en oversiktlig måte. Bilder og andre objekter kan gjøre en regnearkmodell mer presentabel.

Ved å systematisere data i en liste får du en enkel og brukervennlig database. For å få konsekvente og brukervennlige regnearkmodeller kan maler og makroer brukes.

Excel inneholder dessuten verktøy for feilsøking og analyse av data. Flere brukere kan samarbeide om en arbeidsbok, og data kan også utveksles mellom ulike program.

 

Kursinnhold
- Formatering
- Referanser og formler
- Funksjoner
- Diagram
- Bilder og objekter
- Lister og tabeller
- Hva skjer hvis-spørsmål
- Datautveksling
- Samarbeid
- Makroer og maler

Kurset dekker pensumet for Datakortets modul 4 - Regneark, ekspert nivå.

Multimediautgave av kurset, der lærestoffet blir presentert ved hjelp av videoer med tekst og lyd.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.