Oil and Gas
Back to the course catalogue

Systemer for produksjon av kraft (el)

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over systemene for produksjon av kraft som er i bruk offshore.

 

Kursinnhold:
- Introduksjon til elektrisitet
- Design av kraftsystemer
- Kapasitet på produksjon av elektrisk kraft
- Styring av systemer for produksjon av elektrisk kraft
- Sikker design
- Operasjon av kraftsystemer

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.