Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gransking av uønskede hendelser - engelsk versjon

Course information

Target group:

Personell innen landbasert industri, varehandel, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere.

Description:

God sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen før en uønsket hendelse inntreffer. Dette kurset retter oppmerksomheten mot hendelsesbasert ledelse, som dreier seg om å lære av hendelser som allerede er skjedd. Gjennom en systematisk tilnærming til granskingen av en ulykke økes læringsverdien av det som er skjedd. Dermed blir gransking et sentralt virkemiddel i arbeidet med å sette inne tiltak som skal forhindre fremtidige ulykker.

Dette kurset presenterer en generell tilnærming til ulykkesgransking, og kurset vil gi nytteverdi uavhengig av hvilken bransje deltakerne kommer fra.

 

Etter avsluttet modul skal deltakerne forstå hva gransking er og kunne de ulike trinnene i en granskingsprosess. Deltakerne vil også få kunnskaper om hvordan gransking ledes og gjennomføres i praksis. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som:

- Grunnleggende prinsipper for gransking av uønskede hendelser

- Hvordan er sammenhengen mellom risikobasert og hendelsesbasert styring

- Hvordan resultatene av en gransking best kan bidra til å forhindre ulykker

 

Kursinnhold

- Gjennomføring av gransking

- Fasene i en typisk gransking

- Ulike metoder som brukes i årsaksanalyseIntervjuteknikkInnledning

- Gransking i forhold til risikostyringGranskingsprosessen

- Etablering av mandat

- Organisering av granskingsgruppe

- Innsamling av underlagsmaterialeBarrierer

- Modeller for årsaksanalyse: MTOModeller for årsaksanalyse

- IntervjuteknikkRapportering

- Tiltak og oppfølging gjennom virksomhetens styringssystem

 

Kurset kan også tilbys i kombinasjon med en dags samling. Ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses