Oil and Gas
Back to the course catalogue

Kurs for støyeksponert personell i Statoil

Course information

Target group:

Not set

Description:

Kurset gjelder for personell som skal arbeide på Statoil-installasjoner.

Kurset gir økt bevissthet rundt støyproblematikk. Hensikten med kurset er å forhindre støyinduserte hørselsskader.

Kurset skal få deg til å forstå hva høy lyd og støy kan føre til. Det skal også gi deg kunnskap om hvordan du kan verne deg mot støyen på riktig måte og hvorfor akkurat det er så viktig.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.