Oil and Gas
Back to the course catalogue

Løfteoperasjoner og løfteutstyr (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER))

Course information

Target group:

Kurset er rettet mot alt personell som er involvert i løfte-operasjoner i olje og gass industrien

Description:

Hensikten med kurset er å øke kunnskapen om gjeldende regelverk knyttet til løfteoperasjoner og løfteutstyr (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER)). Kurset gir også en oversikt over beste praksis i forhold til arbeidsoperasjoner som innebærer bruk av løfteutstyr.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Vite hva LOLER er og for hvem det gjelder
- De generelle kravene i LOLER
- Typer utstyr og tilbehør som dekkes av LOLER og dets forhold til PUWER
- De viktigste faremomentene som er involvert i løfteoperasjoner, inkludert posisjonering og installasjon
- Krav til organisering, planlegging og risikovurdering under løfteoperasjoner, herunder behovet for løfteplaner
- Krav ved personløft
- Krav til merking av utstyr (Safe Working Loads (SWL))
- Rollene som er involvert i løfteoperasjoner
- Krav til eksamen, inspeksjon og vedlikehold og rollen som sakkyndig person
- Krav til loggføring og rapportering av feil/mangler

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.