Oil and Gas
Back to the course catalogue

Hydratkontroll

Course information

Target group:

Prosessoperatører

Description:

Hensikten med kurset er å gi økt bevissthet rundt hvordan gasshydrater kan dannes og hvilke effekter de kan ha på strømning i rør. Kurset forklarer hva hydrater er, hvordan de oppstår og molekylstrukturen. Kurset fokuserer på hydratkontroll og risikoen for at et rør plugges av hydrater.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva hydrater er
- Hvordan hydrater dannes
- Beskrive strukturen til hydrater
- Hva som kan medføre hydratplugger
- Metoder for å unngå hydratdannelse
- Metoder for hydratkontroll ved hjelp av kjemikalieinjeksjon
- Ny teknologi for hydratkontroll

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.