Oil and Gas
Back to the course catalogue

Ytre miljø

Course information

Target group:

Alt personell offshore.

Description:

Kurset gir deltakerne kunnskap om prinsipper og metoder for reduksjon av forurensning, samt kjennskap til regelverk og forskrifter knyttet til ytre miljø. Kurset er rettet mot alle som arbeider offshore.

 

De fleste virksomheter innen offshoreindustrien står i dag for ulike former for utslipp til både luft, vann og jord i tillegg til at store naturressurser går til produksjon av ulike produkter. 

 

Oppgaven til hver enkelt virksomhet blir å arbeide for å gjøre påvirkning på naturen mest mulig skånsom. Kurset gir deltakerne kunnskap om prinsipper og metoder for reduksjon av forurensning, samt kjennskap til regelverk og forskrifter knyttet til ytre miljø.

 

Kursinnhold

- Introduksjon

- Miljømessige utfordringer

- Rammer og vilkår

- Miljøfarlige stoffer

- Akutt forurensning

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.