Oil and Gas
Back to the course catalogue

Arbeid med helsefarlige stoffer (Internasjonal)

Course information

Target group:

Kurset er rettet mot alt personell som jobber i olje og gass industrien

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten i forhold til arbeid med farlige stoffer.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Arbeidstakers og arbeidsgivers plikter i følge regelverket
- Helsemessige effekter av å jobbe med farlige stoffer og  ulike måter som disse tas opp i kroppen
- Bruken av HMS-datablad, merking og evalueringer
- Felles system for merking og  standardsymboler
- Riktig bruk av personlig verneutstyr
- Krav til oppbevaring, håndtering og avhending av farlige stoffer
- Tiltak ved håndtering av farlige stoffer
- Prosessen for håndtering av farlige stoffer i tilfelle søl
- Loggføring og rapportering

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.