Oil and Gas
Back to the course catalogue

Lufttransport av farlig gods

Course information

Target group:

Alle som er involvert i lufttransport av farlig gods.

Description:

Kurset gjør deltakeren i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods, sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes.

Kurset er i overensstemmelse med krav i IATA Dangerous Goods Regulation, tabell 1.5 A, kategori 8, 9, 10 og 11 (Passenger Handling Staff) og EASA part SPA.DG.105(a).

 

Kursinnhold

- Innledning

- Farlig gods

- Klasser

- Pakking og emballasje

- Merking

- Lasting

- Dokumentasjon

- Nødprosedyrer

- Test

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.