Oil and Gas
Back to the course catalogue

Krisepsykologi i stress, ulykkes- og katastrofesituasjoner

Course information

Target group:

Personell som inngÄr i selskapets beredskapsorganisasjon offshore/ onshore.

Description:

 

 

Only in Norwegian

 

Kurset gir deltakerne kunnskaper innen stress/stressmestring og krisepsykologi.

 


Kursinnhold
Stress og stressmestring
- Reaksjoner på stress og belastninger i hverdagen
- Fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte
- Konsekvenser for arbeidsmiljø og HMS
- Hvordan møter vi dette i vår organisasjon
- Lederens ansvar
- Betydning av kollegastøtte
- Hva kan den enkelte gjøre for å øke egen evne til stressmestring

Kriser og krisehåndtering

 

- Hva kan jeg forvente av reaksjoner hos meg selv og mine

 

- Hvilke faktorer vil være med å påvirke den enkeltes reaksjon
- Reaksjoner og atferd i en akuttfase
- Etter reaksjoner

Psykososial beredskapsplan

 

- Hva bør en slik plan inneholde
- Rutiner og ritualer ved dødsfall/skader på arbeidsplassen
- Debrief

 

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.