Oil and Gas
Back to the course catalogue

Oppgraderingskurs for dekks- og maskinoffiserer

Course information

Target group:

Alle offiserer ombord på skip

Description:

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring for alle skipsoffiserer og andre i beredskapsfunksjoner på skip i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

 

Alle deltakerne skal etter endt oppgraderingskurs kunne
- ta kommando over redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting
- betjene motor på redningsfarkost
- ha ansvar for overlevende og redningsfarkost etter at skipet er forlatt
- bruke innretninger til å angi posisjon, herunder sambands og signalutstyr og lys- og røyksignaler
- gi førstehjelp til overlevende
- lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip
- organisere og lære opp brannlag inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking
- undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse

I tillegg skal maskinoffiserer skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord og dekksoffiserer skal kunne foreta medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord og kunne delta i samordnede opplegg for medisinsk bistand til skip.

Varighet
Dekksoffiserer 10 dager - 68 timer
Maskinoffiserer 10 dager - 66 timer

 

Innhold
- Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter (tabell A-VI/2-1)
- Spesifikasjon av minstrekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking (tabell A-VI/3)
- Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp (tabell A-VI/4-1) for maskinoffiserer
- Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i medisinsk behandling (tabell A-VI/4-2) for dekksoffiserer

Course classes Total hits: 3

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Falck Nutec AS 36 2018-08-31 2018-09-03 2018-09-14 Falck Nutec Kristiansand NOK 25850,-
Falck Nutec AS 40 2018-09-28 2018-10-01 2018-10-12 Falck Nutec Bergen NOK 25850,-
Falck Nutec AS 44 2018-10-26 2018-10-29 2018-11-09 Falck Nutec Kristiansand NOK 25850,-
Total hits: 3

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.