Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (STCW60) - repetisjon

Course information

Target group:

For personell som har seilt effektivt minst 12 måneder de siste 5 årene, og som arbeider på offshore servicefartøyer som opererer på norsk sokkel.

Description:

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til repetisjon av redning, førstehjelp og brann. Kurset skal repeteres hvert 5. år.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.