Oil and Gas
Back to the course catalogue

Arbeidstillatelse – fordypningskurs

Course information

Target group:

Defineres av hvert enkelt operatørselskap.

Description:

Kurset er en videreutvikling/fordypning av det grunnleggende kurset “Arbeidstillatelse og sikker jobbanalyse”, og har et spesielt fokus på roller og ansvar.

Hensikten med læretiltaket er å bidra til å sikre en helhetlig forståelse og felles beste praksis for de involverte i arbeidstillatelsesystemet.

Kurset kan med fordel brukes som del av en selskapsintern opplæring.

Kurset består av syv moduler, en for hver av rollene som inngår i OLF retningslinje 088/ systemet for arbeidstillatelser.
 
Innhold
- Søker
- Område og Driftsansvarlig leder
- HMS funksjon
- Plattformsjef
- Områdetekniker
- Utførende fagperson
- SKR tekniker

Hver modul har en varighet på ca 10 minutter.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.