Oil and Gas
Back to the course catalogue

Miljøbevissthet (Environmental Awareness)

Course information

Target group:

Alle som jobber innen olje og gass.

Description:

Dette kurset tilbys kun på engelsk.
Kurset gir studenten økt bevissthet rundt de miljømessige utfordringene i olje- og gassindustrien, samt de tiltak en kan iverksette for å begrense skader på miljøet.

 

Course Content

-Identifiser de viktigste miljøutfordringene i olje- og gassindustrien
-Forklar viktigheten av å vise ansvar for miljøet
-Beskriv firmaets forpliktelser når det gjelder miljøet
-Beskriv ISO 14001 sin rolle i å forvalte firmaets miljøansvar
-Beskriv Olje- og gassdepartementets rolle
-Definer hva som menes med miljømessige aspekter og miljømessig påvirkning
-Identifiser de aktivitetene som kan bidra til atmosfærisk forurensning
-Identifiser de aktivitetene som kan bidra til forurensning av vann
-Identifiser noen typiske utslippskilder
-Beskriv hvordan kjemiske utslipp påvirker miljøet
-Identifiser kildene til og virkningene av forstyrrelser på havbunnen
-Identifiser kildene til og virkningene av støy fra olje- og gassvirksomhet
-Identifiser de aktivitetene som kan produsere avfall
-Beskriv hvordan vi kan begrense påvirkningen på miljøet
-Forklar hvorfor alles innsats er nødvendig for å beskytte miljøet

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.