Oil and Gas
Back to the course catalogue

Risikovurdering av kjemisk helsefare ved bruk av ChemiRisk - norsk versjon

Course information

Target group:

Personer som benytter ChemiRisk.

Description:

Kurset gir en innføring i kjemikaliestyring, risikovurdering av helse i forbindelse med arbeid med kjemikaler. Kurset baserer seg på bruk av ChemiRisk som verktøy for risikovurdering og CHESS som elektronisk stoffkartotek. Kurset består av tre moduler (teori, stoffkartotek (CHESS) og bruk av ChemiRisk).

 

Kursinnhold

- Teori

- Stoffkartotek (CHESS)

- Bruk av ChemiRisk

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.