Oil and Gas
Back to the course catalogue

Rammeverk for risikostyring

Course information

Target group:

Målgruppe er beslutningstakere innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring.

Description:

Helhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store utfordringer og med begrensede ressurser. Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap.

Etter endt kurs skal deltakeren ha en økt forståelse for risikostyring og hvordan bedriften kan implementere dette i sin virksomhet.

 

Kursinnhold

Tema som blir tatt opp i dette kurset:

• Risikostyring - begrepsavklaring

• Hvorfor risikostyring

• Hvordan strukturere risikostyringen i bedriften

• Hvordan gjennomføre risikostyringsprosessen

• Hvordan etablere styringsstruktur, roller og ansvar

• Hvilke støttesystemer kan understøtte risikostyring

• Hvordan utvikle en kultur som understøtter helhetlig risikostyring

• Hvordan lære, evaluere og forbedre helhetlig risikostyring

Kurset kan tas som et rent e-læringskurs eller kombineres med en avsluttende klasseromssamling (anbefales). Kurset vil da gjennomføres som ”Blended Learning”, og er delt i to hoveddeler.

Den teoretiske delen gjennomføres som individuell e-læring. Del to av kurset gjennomføres som en samlingsdag der de sentrale teoretiske emner diskuteres, og hvor deltakerne arbeider med case-oppgaver.

 

Proactima tilbyr også kurs i risikostyring og risikoanalyse med studiepoeng i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Kursene inngår i en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse. Ta kontakt for ytterligere informasjon.


Kurstilbyder: Proactima

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no