Oil and Gas
Back to the course catalogue

HMS ledelse i prosjekter- norsk versjon

Course information

Target group:

Målgruppen er prosjektledere, prosjekteiere, sentrale prosjektmedarbeidere og ansvarlige overfor prosjektet for helse, miljø, sikkerhet og security og for prosjektdeltakere.

Description:

HMS er et stadig mer aktuelt tema, vektlagt av myndigheter og tilsyn, samt bransje og oppdragsgivere. Samtidig er det utfordrende å overføre lovbestemte og kontraktsnedfelte HMS-krav til praktisk arbeid i prosjektene. HMS-arbeidet påvirker både økonomi og fremdrift i prosjektene. Av denne grunn er det viktig at prosjektledelsen som den øverste HMS-ansvarlige i prosjektet innehar kompetanse og et HMS-faglig skjønn. Det er avgjørende at denne kompetanse tas med i prosjektavgjørelser hvor helse, miljø eller sikkerhet påvirkes. Kurset gir deltakerne innsikt i hvordan HMS kan styres i prosjektene og dette linkes modeller for prosjektgjennomføring.

 

Kursinnhold

- HMS ivaretatt i prosjektmodellen

- HMS krav i alle faser av prosjektet fra forretningsutvikling til prosjektutvikling og prosjektgjennomføring

- HMS i risikostyring

- Verktøy for HMS arbeid

- Beredskapsplanlegging

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.