Oil and Gas
Back to the course catalogue

Praktisk prosjektarbeid – norsk versjon

Course information

Target group:

Kurset retter seg mot alle som jobber, har jobbet eller skal jobbe med prosjekt.

Description:

Hovedfokus er på å skape en grunnleggende forståelse for hva alle bør vite om prosjektledelse men ofte ikke vet. E-læringskurset er delt opp i ti moduler og har en gjennomgående case det jobbes med innen alle fagområdene. E-læringskurset går igjennom hva som kjennetegner et prosjekt og faget prosjektledelse, før det fokuseres på prosjektmetoder og prosjektfaser. Videre sikres det at de viktigste aktivitetene i et prosjekt gjøres først og at riktig oppstart sikres. Planlegging, oppfølging og kontroll av prosjekt behandles før ledelse og organisering av prosjekt gjennomgås. Til slutt i e-læringskurset gis det en grunnleggende innføring i de viktigste elementene av hvordan forstå og styre usikkerhet i et prosjekt.

 

Kursinnhold

- Definisjon av prosjekt som arbeidsform

- Sørge for riktig oppstart av lønnsomme prosjekter

- Forstå prosjektets livssyklus og forskjellige prosjektmodeller

- Hjelp til å etablere og vedlikeholde prosjektteam

- Innspill til hvordan utarbeide best mulig prosjektplan

- Konkrete metoder for å vurdere og følge opp usikkerhet 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.